Maksullisen, keskitetyn pysäköinnin perusteita ja etuja

  • Maksullisessa pysäköinnissä toteutuu oikeudenmukaisuusperiaate: käyttäjä maksaa

  • Ilmaisten pysäköintipaikkojen rakentaminen olisi julkisten varojen käyttämistä yhden käyttäjäryhmän, autoilijoiden eduksi

  • Pysäköintilaitokset keräävät autot pois kaduilta, pihoilta, aukioilta… kaupunkitila jää muuhun käyttöön

  • Keskitetty pysäköinti vähentää P-paikkojen etsinnän aiheuttamaa liikennettä, jonka osuus liikenteestä voi kaupunkikeskustoissa olla 30%

  • Asialliset pysäköintimahdollisuudet parantavat keskusta-alueiden saavutettavuutta

  • Maksullinen pysäköinti myös ohjaa osaltaan joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käyttöön

  • Maksullisella pysäköinnillä voidaan säädellä pysäköintipaikkojen saatavuutta, paikkoja on tarjolla niitä tarvitseville.

  • Pysäköintioperaattorin intressinä on tarjota mahdollisimman hyvät olosuhteet, pitää paikat kunnossa ja ympäristön siistinä

  • Keskitetty pysäköinti mahdollistaa lisäpalveluiden tarjoamisen