Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa toimialanaan pysäköintitoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö ja Suomessa oman toimintansa ohella maksullista pysäköintitoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö.

Yhdistys voi hyväksyä kannattavaksi jäseneksi myös muita sellaisia oikeuskelpoisia yhteisöjä, joilla on kotipaikka Suomessa.