SUOMEN PYSÄKÖINTIYHDISTYS RY

Vuonna 1988 perustettu Suomen Pysäköintiyhdistys r.y. (SPY) kokoaa Suomessa toimivat pysäköintioperaattorit ja alan muut toimijat saman katon alle.

Yhdistys antaa jäsenilleen neuvoja pysäköintitoimintaan liittyvissä kysymyksissä, ja pyrkii vaikuttama- an pysäköintiin liittyvissä julkisissa kysymyksissä sekä lainsäädännöllisissä ratkaisuissa. Yhdistys osallistuu alan kehittämiseen suunnittelun, talouden ja asiakaslähtöisyyden tiimoilta. SPY on myös mukana kansainvälisessä toiminnassa. SPY on yksi Euroopan pysäköintiyhdistyksen (EPA, European Parking Association) perustajajäsenistä ja SPY:llä on ollut edustaja yhdistyksen hallituksessa perustamisesta lähtien.

FINNISH PARKING ASSOCIATION

The Finnish Parking Association was founded in 1988. The purpose of the association is to gather all Finnish parking operators and other actors under the same roof.

The association gives advice to its members on issues that are related to parking activities and seeks to influence on public parking related issues as well as legislative solutions. The association aims to develop the parking industry by planning, giving financial advice and focusing on the customer experience. SPY is also involved in international activities. It is a founding member of the European Parking Association and it has had a member in the board since its foundation.