Yhdistys

Vuonna 1988 perustettu Suomen Pysäköintiyhdistys r.y. (SPY) kokoaa Suomessa toimivat pysäköintioperaattorit ja alan muut toimijat saman katon alle.

Yhdistys antaa jäsenilleen neuvoja pysäköintitoimintaan liittyvissä kysymyksissä, ja pyrkii vaikuttama- an pysäköintiin liittyvissä julkisissa kysymyksissä sekä lainsäädännöllisissä ratkaisuissa. Yhdistys osallistuu alan kehittämiseen suunnittelun, talouden ja asiakaslähtöisyyden tiimoilta. SPY on myös mukana kansainvälisessä toiminnassa. SPY on yksi Euroopan pysäköintiyhdistyksen (EPA, European Parking Association) perustajajäsenistä ja SPY:llä on ollut edustaja yhdistyksen hallituksessa perustamisesta lähtien.